Privacy statement

Privacy Statement van Valk Techniek en Witgoed

Bedrijfsgegevens
Valk Techniek en Witgoed
Postbus 53
1540 AB Koog aan de Zaan
06-55780770
KvK nr.: 34217732
www.valktechniek.nl

Welke Persoonsgegevens?
Valk Techniek en Witgoed verwerkt uw persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan de door u gevraagde diensten. Het gaat daarbij om de volgende gegevens:

• Naam
• Adresgegevens
• Telefoonnummers
• Emailadres

Met welk doel?
Valk Techniek en Witgoed verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• U per telefoon, email of tekstbericht te kunnen benaderen om de diensten te kunnen uitvoeren. Het gaat hierbij om het zo nodig duidelijk krijgen om welk defect apparaat het gaat, prijsopgaven te kunnen doen en het inplannen van een reparatie-bezoek.
• Gevraagde goederen en diensten bij u af te kunnen leveren
• Het financieel afhandelen van de service.

Bewaartermijn
Valk Techniek en Witgoed bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van haar diensten en voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Valk Techniek en Witgoed verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden, als dit nodig is voor het uitvoeren van de door u gevraagde diensten en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Toegang tot uw gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Hierbij is het uitgangspunt dat Valk Techniek en Witgoed zich aan de wettelijke verplichtingen kan blijven voldoen.
U kunt een verzoek hiertoe sturen naar Postbus 53 1540 AB in Koog aan de Zaan

Beveiliging van persoonsgegevens
Valk Techniek en Witgoed neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang te voorkomen. De website van Valk Techniek en Witgoed wordt gehost bij Hosting2go. Deze partij neemt en heeft maatregelen genomen die moeten waarborgen dat datalekken niet kunnen voorkomen.
In geval dat zich toch een datalek voordoet, wordt dit direct gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit privacy statement kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen op deze plek gepubliceerd worden.

Reacties gesloten